Mirosław Jarosz - kilka słów

Jestem rodowitym Dolnoślązakiem. Ukończyłem studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ponadto skończyłem Studia Podyplomowe na kierunkach: „Organizacja i Zarządzanie w Oświacie”, „Nadzór Pedagogiczny z Elementami Ewaluacji” oraz „Edukacja dla Bezpieczeństwa”.

Od 15 lat jestem związany z Gminą Sobótka. W 2003 r. zostałem dyrektorem Gimnazjum Gminnego w Sobótce w czasie głębokiego kryzysu tej szkoły, były to problemy wychowawcze, dydaktyczne oraz organizacyjne. W tym czasie również musiałem nadzorować rozbudowę kompleksu sportowo – dydaktycznego z kuchnią i stołówką szkolną. Dzięki zaangażowaniu całego zespołu pod moim kierunkiem szkoła zaczęła normalnie funkcjonować. Z sukcesem również zakończyłem rozbudowę obiektu, który w niedługim czasie zaczął przynosić zyski finansowe.

Oddanie hali sportowo – widowiskowej oraz nadanie szkole imienia stały się krokami milowymi w rozwoju tego miejsca. Zadbana i w pełni wyposażona szkoła stała się wizytówką gminy, a obiekt sportowy zaczął tętnić życiem. Byłem też inicjatorem i współorganizatorem wielu przedsięwzięć o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

0d 2017 r. pełnię funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 (połączonej obecnie z gimnazjum). Tu także napotkałem problemy związane z zaburzeniami w relacjach między uczniami, nauczycielami, rodzicami a poprzednim dyrektorem. Dziś z satysfakcją stwierdzam, że jesteśmy na dobrej drodze, osiągając pierwsze sukcesy dydaktyczne i wychowawcze, bowiem szkoła nareszcie pracuje normalnie.

Jestem człowiekiem wielu pasji. Kocham książki i starego dobrego rocka. Aktywnie spędzam wolny czas – uprawiam narciarstwo, żeglarstwo i jazdę rowerem.

Związałem swoje losy z Sobótką. Zrobię wszystko, aby to miejsce było atrakcyjne, rozwijało się w dziedzinie gospodarczej, kulturalnej, turystycznej, sportowej oraz społecznej. I aby każdy z mieszkańców był z tego miejsca dumny.

Nie składam obietnic - realizuję i gwarantuję. Miałem okazję wielokrotnie to udowodnić swoją pracą, daleko wybiegającą poza typowe obowiązki dyrektora szkoły. Bo moją największą pasją jest praca. Pracuję z ludźmi dla ludzi - od zawsze. Lubię to.


Nie obiecujemy. Działamy!

Mirosław Jarosz od 15 lat związany z miejscowością Sobótka pracujący na stanowisku dyrektora szkoły podstawowej nr.1. Kandydat na Burmistrza 2018 mieszkający w okolicach Sobótki, a pracując przebywa w niej nacodzień doskonale znając jej problemy i bolączki, które zamierza zmienić ze swoim zespołem radnych, startując w tegorocznych wyborach na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka.